Nieuws & Prijzen projecten cursussen thematisch chronologisch recent werk introductie contact
objecten met zeefdruk porselein urnen en grafmonumenten nonagon schalen vazen torens menssculpturen zitelementen muurobjecten tegels met zeefdruk landschappen geschakelde objecten dansfiguren